La pròrroga de les jubilacions LOE: un dret irrenunciable


Les propostes de CCOO

  • Pròrroga indefinida de les jubilacions LOE.
  • Actualització permanent de les gratificacions.
  • Compliment del compromís del Govern de regular les jubilacions a temps parcial per al personal funcionari.
  • Possibilitat de jubilar-se quan la suma dels anys de servei i de l’edat sigui igual o superior a 85.
  • Manteniment de la clàusula de revisió automàtica de les pensions segons l’IPC real.

Col·labora en la Campanya: Baixa't el MANIFEST i que tots els companys i companyes del centre donin el seu suport.